Content

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Hình ảnh Thiên Chúa

"Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình" (St 1,27). Nếu người ta không trông thấy hình ảnh của Chúa nơi tôi, thì có nghĩa là tôi đã đánh mất hình ảnh của chính mình, đánh mất hình ảnh của một con người đích thực. Tôi chỉ đích thực là con người, khi người ta thấy được hình ảnh của Thiên Chúa nơi tôi.

Mà Thiên Chúa được định nghĩa là tình yêu (IGa 4,8), nên tôi chỉ thực là người khi tôi biết sống yêu thương. Người ta chỉ thấy được hình ảnh của Chúa nơi tôi khi tôi biết quan tâm phục vụ tha nhân.

Bản chất Thiên Chúa cũng là truyền thông: Ba Ngôi Thiên Chúa truyền thông mọi sự cho nhau, và thông truyền tất cả cho loài người. Vì thế càng truyền thông, hình ảnh của Thiên Chúa càng rõ nét trong tôi. Khi truyền thông, Thiên Chúa không chỉ trao gửi một sứ điệp mà còn trao gửi trao tặng chính mình trong tình yêu. Truyền thông như thế phải là công việc của tình yêu. Truyền thông mà tạo ra chia rẽ, hoang mang, hận thù thì không phải là truyền thông, mà là huỷ hoại truyền thông.

"Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình", đây có thể là câu đầu tiên trong Kinh Thánh làm nền tảng cho mục vụ PR. Làm PR để công chúng có một hình ảnh đẹp về mình và cộng đoàn của mình. Hình ảnh đẹp đó chính là hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, làm mục vụ PR là làm cho người ta thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi tôi.

Làm mục vụ PR chính là bổn phận của tôi, được nhắc đến ngay từ trang đầu của Kinh Thánh.

0 comments:

Đăng nhận xét

Danh sách Blog của Tôi

Được tạo bởi Blogger.

Follow

Behind The Web

Something